LayOut

Luo entistä parempia piirustuksia LayOutilla

Tiesitkö, että SketchUp tarjoaa muutakin kuin pelkkää 3D-mallinnusta? Työn esittelyssä asiakkaalle, suunnittelulautakunnalle tai urakoitsijalle – kelle hyvänsä – käytetään edelleen 2D-piirustuksia suunnitelmien ja yksityiskohtien havainnollistamiseksi. LayOut on tehokkain tapa sorvata SketchUp-malli kaavioiksi, piirustuksiksi, rakennuslupakuviksi, esityksiksi, tai vain skaalatuiksi tulosteiksi.

Kuva 1. Ilman LayOutin hyödyntämistä SketchUp-käyttäjä jää paljosta paitsi. Kuva: Dan Tyree

LayOut on kehitetty SketchUpin kanssa käsi kädessä ilmiömäisten piirustusten luontiin. Kannattaa ottaa seuraava askel kohti ammattimaisuutta ja tutustua LayOutiin. Jos käytät jo LayOutia, tämä sivu avustaa sinua luomaan entistä loistokkaampia dokumentteja.

Luo skaalattuja piirustuksia

SketchUp-malli ei ole ainoa kokonaisuus, jolla on mittakaava LayOutissa. Myös LayOutin työkaluilla voi piirtää ja skaalata 2D:ssä. Luonnostele detalji tai lisää viivapiirros SketchUp-mallin päälle – suoraan LayOutissa. Ne ajat ovat onneksi ohi, jolloin tuli palata takaisin SketchUpin puolelle 2D-piirrosten luomiseksi – tai vaikkapa keittiön yläkaapin osoittavan katkoviivan näyttämiseksi.

Kun skaalattu piirustus on kerran luotu, voi mittakaavaa vaihdella mielivaltaisesti. Tarvittaessa suunnitelma mukautuu muutoksiin – ja kuten olettaa saattaa, LayOutin Dimension-työkalu tukee täysin piirustuksia.

Kuva 2. Täydennä SketchUp-näkymiä tai luonnostele niiden päälle mittakaavoja ja mitoitusta ymmärtävillä viivatyökaluilla.

Piirrä kuten haluat…

Haluaisitko mahdollisimman nopeasti ihanteelliseen lopputulokseen? LayOut tarjoaa työkalut helppoon yksityiskohtien piirtämiseen. Tässä kolme esimerkkiä:

Hyödynnä kahden pisteen kaarta löytääksesi tangeeraavia muotoja. Voit käyttää viivanpiirtotapaa myös tietynsäteisten viisteiden ja pyöristysten tekoon.

Kuva 4. Murtoviivaa muokatessasi voit valita useita viivoja ja pisteitä kerralla sekä muuttaa valintaa joustavasti.

Kuva 5. Etkö halua LayOutin yhdistävän automaattisesti piirtämiäsi viivoja? Osoitinvalikosta (hiiren kakkosnäppäin) ominaisuuden voi kytkeä pois.

Ryhmitettyjen (Group) kokonaisuuksien muokkaus käy LayOutissa aivan kuten SketchUpissakin. Näin ryhmien muokkaus käy helposti, ja dokumentit pysyvät hallinnassa. Lisäksi muun dokumentin näkyvyyttä voi säätää ryhmiä muokattaessa.

Ryhmittämisen ohella myös elementtien lukitseminen on yleinen ja oiva tapa järjestellä ja tarkastella projektia – niin mallia kuin dokumenttejakin. Tasojen lukituksen lisäksi yksittäisten elementtien lukitseminen vähentää vahinkovalintoja – niin kuin SketchUpissakin.

Piirrä tarkkuudella 0,000001

Piirustussarjoilta vaaditaan tietenkin tarkkaa mitoitusta. LayOut kykenee näyttämään mitat yhtä tarkasti kuin SketchUp mallintamaan: aina 0,000001 senttimetriin asti. Tarkkuus mahdollistaa erilaisten SketchUp-näkymien mitoittamisen, vaikkapa tällaisen poikkileikkausdetaljin…

Kuva 6. Kaksi rajattua SketchUp-näkymää, yksi tarkka mittaviiva.

LayOut ei jätä ulkopuolelle

On totta kai selvää, etteivät kaikki hoksaa käyttää LayOutia. Kollegasi saattavat käyttää muita CAD-ohjelmistoja – ja sinä myös. LayOut sisältääkin DWG-/DXF-tuojan, jolla voit siirtää tiedostoja ulkoisesta CAD-aineistosta. Blockit, sivut ja geometria istuvat haluttuun LayOutin paperikoon mittakaavaan.

Työskenteletpä siis miten tahansa, SketchUpissa ja sen ulkopuolella, LayOut auttaa sinua mainioiden piirustusten luonnissa!


Luonnostelua, suunnittelua ja rakentamista käytännössä

Tom Kaneko on arkkitehti ja SketchUp-ninja, joka on erikoistunut mittatilauksena toteutettaviin jälkiasennuksiin ja asuntojen laajennuksiin Britteinsaarella. Katsotaanpa, miten hän työskentelee, käyttää SketchUpia ja luo lisäarvoa asiakkailleen tiukallakin budjetilla. Tomin sanoin "SketchUp mahdollistaa laadukkaan suunnittelun sekä kommunikaation asiakkaan ja urakoitsijan kanssa – ihan kaiken!"

Kerro hieman arkkitehtitaustastasi ja sen vaikutuksesta suunnitteluun
"Minua kiehtovat rakennussuunnittelun tekniset näkökulmat. Onneksi sain perin käytännöllistä opetusta Edinburgin yliopistossa, mikä on auttanut oikeissa hommissa. Suunnittelijan tulee tuntea taiteenlajinsa. Tiedon puute ilmenee viimeistään silloin, kun siirrytään suunnittelusta itse rakentamiseen – ja käydään keskusteluja rakentajien ja aliurakoitsijoiden kanssa."

Millainen oli ahaa-elämyksesi SketchUpin parissa?
"Se tuli 2011, kun työstin lontoolaista Jemima's House -projektia, terassoidun viktoriaanisen talon laajennusta. Tavoite oli kunnianhimoinen ja budjetti pieni."

Kuva 2. SketchUp-malli ja valokuva; näkymä valmistuneen kohteen ruookailutilasta puutarhaan. Jemima's House, Lontoo.

"Pysyäkseni budjetissa ja silti tuottaakseni lisäarvoa asiakkaalleni minun piti olla todella tehokas. Halusimme luoda mielenkiintoisen ja toimivan tilan sekä käyttää edullisia materiaaleja kekseliäästi. Niinpä minun piti vauhdilla punnita vaihtoehdot, testata ja kommunikoida. Konseptin mallintaminen SketchUpilla edisti suuresti keskusteluja, koska pystyin näyttämään ajatukseni 3D:nä ja reagoimaan helposti muutoksiin."

"Erikoisaloillani eli jälkiasennuksissa ja laajennuksissa pikku yksityiskohdat, kuten eristyspaksuus, voi vaikuttaa lopulliseen käyttökelpoiseen lattiapinta-alaan. Näiden yksityiskohtien läpikäynti rakentajien kanssa on elintärkeää, jotta asiakas saa vastineensa."

"Teen SketchUpissa kaikki tarvittavat detaljipiirrokset ja rakennan virtuaalisesti koko rakennuksen ennen työmaalle menoa. Näin voin huomata kaikki virheet. Kun huomasin, että voin edetä konseptisuunnitelmasta aina rakennekuviin suoraan SketchUpissa, lopetin leikkausten ja detaljien viennin muihin CAD-ohjelmistoihin. Nyt tiedän, että rakentajat saavat juuri sen, mitä olen piirtänyt."

Kuva 3. Laajennuksen rungon 3D-detaljeja

Sujuva siirtyminen konseptista työmaalle on onnistuneen rakennuksen edellytys. Kuinka varmistat tämän, ja miten SketchUp tukee työnkulkuasi?
"Aloitan joka konseptin käsivaraisella luonnostelulla. Keskityn suunnitelman soljuvuuteen ja pyrin täyttämään asiakkaan vaatimukset tyypillisen lontoolaisterassin asettamissa rajoissa."

Kuva 4. Varhainen käsivaraluonnos

"Kun olen luonnosvaiheessa saanut talon inventoitua, kasaan sen SketchUp-malliksi. Mallini rakentuu niin, että jokainen kerros on oma komponenttinsa, seinät ja lattiat ovat erillisiä, ja kalustus ynnä muu on omilla tasoillaan. Mallin kärsivällinen jäsentely tekee muutoksista vaivattomia. Asetan myös keskeiset näkymät ja dokumentit jo varhain SketchUpissa ja LayOutissa – pohjakuvat, leikkaukset, korkokuvat ja päätilojen perspektiivinäkymät."

"Minulle on usein haaste saada aikaan hyvä tilantuntu korkeissa sisätiloissa ja huomioida naapurustoon lankeavat varjot. Tällöin vaihtoehtojen testaaminen leikkauksessa ja 3D:ssä auttaa saavuttamaan uniikin ja paikkaan istuvan ratkaisun."

Kuva 5. Varhainen luonnosmalli havainnollistaa 3D-näkymän ja leikkauksen avulla ympäristön huomioivan kattokulman.

"Mallista saa ulos varjoanalyysejä, jotka voidaan liittää rakennuslupahakemukseen."

Kuva 6. Varhaiset varjoanalyysit osoittavat ehdotetun kattokulman myönteisen vaikutuksen: naapuria häiritseviä varjoja ei muodostu.

"Kun pohjista ja leikkauksista on päästy yhteisymmärrykseen, mallinnan erillisen toteutussuunnitelman pureutuakseni syvemmälle yksityiskohtiin. Kattokulmien takia liitokset ovat hyvin yksilöllisiä, joten minun pitää pystyä viestimään ne selvästi rakentajille."

Kuva 7. LayOutissa luotu rakennekuvaplanssi näyttää tammirunkoisen päätyseinän räjäytyskuvan sekä keskeisten liitosten detaljit.

"Suunnittelun edetessä teen yleensä erillisen mallin jokaisesta tärkeästä vaiheesta. Simppeliä luonnosmallia joutuu muokkaamaan lukuisia kertoja, ja muutoksen teko voi kestää viidestä minuutista kolmeen varttiin riippuen sen laajuudesta. Suuri etu on, että voin nopeasti päivittää leikkauskuvat SketchUpin Skalp-laajennuksella, ja LayOut poimii muutokset automaattisesti. Lopullista LayOut-kuvaa käytän lupahakemuksessa."

"Seuraavaksi mallinnan tarkan ja yksitysikohtaisen rakennemallin, jolla päästään työmaalle. Onttojen massojen sijaan tämä tekninen malli tuo esiin seinien ja kattojen rakenteet yksityiskohtaisesti."

"Olen huomannut, että 3D-työkuvien ja -perspektiivien näyttäminen rakentajille auttaa heitä todella sisäistämään suunnitelman tavoitteen. He saavat käsityksen siitä, mitä yritetään saavuttaa ja miksi. Kokemusteni mukaan tiedon selkeys takaa toimivan työmaan. Muutama konkarirakentaja on edellisissä projekteissa sanonut minulle, että LayOutissa tekemäni rakennekuvat ovat parhaita heidän näkemiään detaljeja!"

Kuva 8. Katon rakennusvaiheet. Dangan Road -projekti, Tom Kaneko Design.

Mitä piirustusstandardeja ja tyylipohjia käytät eniten SketchUpissa ja miksi?
"LayOut-pohjani on erittäin riisuttu ja yksinkertainen. Sijoitan usein piirrokset A3:lle, koska se on sopiva koko sekä ruudulle että tulosteelle. Käytän teksteissä Helvetica-fonttia, ja pidän muutenkin kaiken simppelinä, lukukelpoisena ja skaalattavana. Ajan saatossa olen kehittänyt omat muutospilvi- ja nimiötyylini, mutta periaatteeni on pitää grafiikka vähäeleisenä, jotta itse suunnitelma nousee päärooliin."

Mitä pikakomentoa ilman et tulisi toimeen?
"Ehdottomasti Hide rest of the model -käskyä! Ctrl+H mahdollistaa pikku komponentin muokkauksen laajassa tilassa." Toim.huom. Ctrl+H on Tomin itsensä luoma näppäinoikotie. Kustomointi kannattaa!


Luonnoksesta työmaalle SketchUpilla

Tukholmalainen rakennusyhtiö Northpower Stålhallar on keskittynyt varastorakentamiseen. He suunnittelevat teollisuusvarastoja SketchUpilla, aina luonnoksista rakennusvaiheeseen asti. Rakennuslupapiirustukset syntyvät LayOutilla.

Millainen toimija Northpower Stälhallar on, ja mitä teette?
"Northpower Stälhallarin perusti pohjoisruotsalainen veljeskaksikko vuonna 2006. Yritys oli tuolloin varsin erilainen kuin nykyään, sillä veljekset istuivat pikku toimistossa keskenään. Sittemmin firma on kasvanut liki 50-henkiseksi. Viisitoista ihmistä työskentelee toimistossa, viisi tuotantoyksikössä ja loput työmailla."

Kuva 2. Northpower Stålhallarin toimisto rakennus käsittää myös tuotantoyksikön, jossa moni SketchUp-malli herää eloon.

Millainen oli ensi kosketuksenne SketchUpiin? Milloin ja miksi aloitte käyttää ohjelmistoa?
"Aluksi veljekset katselivat, kuinka toiset rakennusfirmat piirsivät 2D:nä, ja päättivät toimia toisin. 3D antoi aivan erilaiset mahdollisuudet visualisoida suunnitelmia. Sitten alkoikin ohjelmistotarjonnan tutkinta."

"Eräs yritys toimitti heille yhteen kohteeseen portaita, ja toinen veljeksistä huomasi, että ne oli mallinnettu SketchUpilla. Hän ajatteli heidän pystyvän samaan ja latasi SketchUpin. Hän ihastui ohjelmistoon – ja sen kilpailijoita alhaisempaan hintaan."

Kertokaa hieman toimistorakennuksestanne ja SketchUpin roolista sen suunnittelussa. Miten olisi pieni virtuaalikierros?
"Sisään astuttaessa avautuu näkymä tuotantotiloihin. Kaikki siellä valmistuva on suunniteltu SketchUpilla. Hitsattua teräsrakennetta on paljon – onhan Northpower Stålhallar teräshallirakentaja!"

Kuva 3. Teräshallit ovat Northpower Stålhallar tavaramerkki.

"Sisääntuloaulasta pääsee suoraan saunaosastolle. Ruokailuhuoneessa lounastamme usein kaikki yhdessä. Hissi vie yläkerran toimistotiloihin. Ylös saavuttaessa avautuu avara aula, jonka sohvilla voi rentoutua ja katsella telkkaria tapaamista odotellessa. Meillä on myös pingis- ja biljardipöydät sekä kuntosali."

"Mallinsimme koko komeuden SketchUpilla. Malli sisältää kaikki huonekalut, ja jopa maalarit hyödynsivät sitä. Rakennus on pitkälti mallin mukainen."

Kuvat 4A/4B. Toimiston ruokailuhuone

Käydäänpä läpi tyypillisen projektin elinkaarta. Kuinka SketchUp vaikuttaa työnkulkuun?
"Normaalisti asiakkaallamme on jonkinlainen idea haluamastaan rakennuksesta. Istumme alas ja keskustelemme heidän tarpeistaan. Tiimimme hahmottelee alustavan luonnoksen livenä SketchUpilla. Samalla kun saamme tuntumaa tilan koosta, kyselemme, mihin tahdotaan seinä ja mihin ikkuna. Se on parasta SketchUpissa – päätöksiin päästään joutuisasti. Jos asiakkaalla on selvä käsitys haluamastaan, ensimmäisiä luonnoksia syntyy muutamassa tunnissa. Se on ihan mahtavaa."

Kuvat 5A/5B. Kolmiulotteinen SketchUp-malli antaa suunnittelutiimille kyvyn havainnollistaa ideansa paremmin asiakkaalle.

"On aina kiintoisaa nähdä, kuinka uusi asiakas reagoi nähdessään 3D-mallin. Alussa he huomaavat, kuinka paljon ja nopeasti voi mallintaa. He ovat tottuneet näkemään paperiskissejä, joita pitää pyyhkiä ja piirtää uusiksi. SketchUpin nähdessään he toteavat haluavansa itsekin oppia sen käytön."

"Kun suunnitelmaehdotus on tehty, on piirustusten aika. Käytämme LayOutia niiden esittelemiseen asiakkaalle. LayOut-dokumentit on helppo päivittää, kun malli muuttuu."

"Asiakkaan tulee yleensä toimittaa rakennuslupapiirustukset viranomaisille, jotta nämä ymmärtävät, millaista rakennusta ollaan pystyttämässä. Kun lupa on myönnetty, alamme piirtää työkuvia. Insinööreiltämme tähän menee noin viikko. Samalla alamme jo kontaktoida tavarantoimittajia."

Kuva 6. LayOutilla laadittu työkuva

Miten SketchUp edistää yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa?
"Kannustamme aina heitä toimittamaan 3D-mallit. Ellei tämä onnistu, emme osta heiltä. Olemme toimineet näin jo muutamia vuosia, ja lähes kaikki ovat vastanneet vaatimukseemme. Nykyään kun tilaamme, toimitamme myyjälle mallimme, joka näyttää tarpeemme. Myyjä osaa mallin perusteella kertoa, mitä he voivat toimittaa ja mihin hintaan."

Kuva 7. Northpower Stålhallar suunnittelee kaiken kolmiulotteisesti – ruuveja ja pultteja myöten.

Kun päästään sopimukseen, he lähettävät meille tuotteidensa 3D-mallin, yleensä IFC-muodossa. Tuomme IFC:n SketchUp-malliimme ja tarkistamme törmäykset. Asioita on paljon helpompaa tarkastella 3D:nä kuin 2D:nä. SketchUp paljastaa kaiken.

Aloitatteko uuden SketchUp-projektin aina tyhjästä? Onko teillä vakiintuneita työnkulkuja ajan säästämiseksi?
Meillä on vakiomitoitus, jota käytämme mahdollisimman pitkälle. Tietyn mittaruudukon avulla työ tehostuu. Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan tämän, sillä se vauhdittaa lopulta myös rakentamista.

Kuvat 8A/8B. Northpower Stålhallar toteuttaa hankkeensa alusta loppuun SketchUpin voimalla.

Meillä on myös vakiomalli, jolla usein aloitamme. Sen jälkeen hyödynnämme edellisten projektien ratkaisuja, mikä käy 3D-mallinnuksen ansiosta näppärästi. Loimme SketchUpiin myös kirjaston, johon kootaan kaikki toimiviksi todetut ratkaisut. Sieltä niitä vain raahataan uuteen malliin.

Kuva 9. Komponenttien siirtely projektien välillä säästää Northpower Stålhallarilta rutkasti aikaa.

Mikä on näkemyksenne SketchUpin kyvystä tuottaa rakentamiskelpoisen tarkkoja malleja?
Ennen kuin tulin tänne töihin, luulin kaikkien väsäävän SketchUpilla vain näköismalleja – siis toisin sanoen ulkokuoria. Myöhemmin opin, että ohjelmistolla voi suunnitella täsmälleen sen, mitä ja miten rakennetaan. Insinööreille kolmenkin millimetrin heitto on jo kriittinen, joten piirrämme ja tilaamme kaiken millilleen. SketchUp sopii tähän täydellisesti.

Kuva 10. Tämä näkymä näyttää varaston teräsrungon. Kun virhe huomataan tässä vaiheessa, se ei kumuloidu työmaalle.

Miten hyödynnätte SketchUpia työmaalla?
Jaamme mallin rakentajille, jotta he voivat tarkistaa asioita paikan päällä läppärillä tai puhelimella. Aina kun päivitämme malliin jotain tärkeää, he näkevät muutokset. Tiedämme heidän käyttävän mallia, joten sen on oltava ajan tasalla ja tarkka. Olemme myös huomanneet, että mitä enemmän rakentajaväki hyödyntää SketchUpia, sitä vähemmän me saamme kysymyksiä.

Kuva 11. Rakentaja suunnistaa SketchUp-mallissa.

Ennen saattoi olla epäselvyyttä vaikkapa teräspalkin mitoista. Nyt he katsovat mallia ja vastaavat omiin kysymyksiinsä. Heidän on paljon helpompi tarkistaa tieto suunnitelmasta suoraan kohteessa.

Joillain rakennustiimeillämme ei ole ollut aiempaa SketchUp-kokemusta. Yksi ohjelmiston valtti onkin sen helppokäyttöisyys. Mallin ja tiedon tarkastelun sisäistämiseen menee pari hassua tuntia.

Kuva 12. Yhteistyöllä kaikki pysyvät kartalla ja projektit soljuvat.

Mikä on SketchUp-käytönne seuraava askel?
Yritämme paneutua raportointiin, jotta malleista saadaan yhä enemmän tietoa ulos. Samoin haluamme malleihin enemmän tietoa sisään – niin paljon, ettemme tarvitse 3D-mallin lisäksi yhtään mitään muuta.

Onko laajennuksia, joita ilman ette pärjää?
IRender, CleanUp, Cutlist, Auto-Invisible Layer…

Kuva 13. The Northpower Stålhallarin tiimi SketchUpissa


Ovi- ja ikkunakaavioiden luonti SketchUpilla

Katsotaanpa, kuinka ovi- ja ikkunaluettelot syntyvät SketchUpin kehittyneillä attribuuteilla ja raportointiominaisuuksilla.

Alkajaisiksi lisätään muutama attribuutti ovi- ja ikkunakomponentteihin. Lisätään Size hyödyntämällä uusia kehittyneitä attribuutteja (Entity InfoMoreAdvanced Attributes). Sizen ohella uusia attribuuttikenttiä ovat Price, URL, Owner ja Status. Niiden avulla voi syöttää tietoa mihin tahansa komponenttiin, ja ne voidaan esittää myös LayOutin leimoissa (Labels).

Kuva1. Näillä attribuuteilla voi lisätä tietoa komponentteihin ilman dynaamisten komponenttien luontia.

Sizen määrittämisen lisäksi halutaan kaikille komponenteille antaa Instance Name, joka sekin määritellään Entity Info -ikkunassa. Tämän tiedon perusteella koostetaan ovi- ja ikkunaluettelo.

Useimmiten kaikilla ovilla ja ikkunoilla on yksi ja sama Instance Name, mutta joskus – esimerkiksi molempiin suuntiin kääntyvällä ovella – niitä voi olla useita. Tässä esimerkissä on yksi ovikomponentti. Kaksi ovista kääntyy vasemmalle, ja ne merkittiin leimalla D1. Kolmas, oikealle avautuva ovi sai tunnuksen D2. Kysessä on siis sama komponentti, mutta oikeasti erilainen ovi, joten tarvitaan eri Instance Namet.

Kuva 2. Instance Namet siirtyvät LayOutin leimoihin.

Nyt kun kaikki tieto on syötetty malliin, on aika ajaa raportti. Osiossa Generate Report luodaan uusi pohja eli Template. Pohja tulee nimetä ja tallentaa.

Raportin luonnin ensi askel on tiedon lähteen valinta. Esimerkissä halutaan raportoida koko malli ja sen alataso Level 3. Mikä tuo alataso on? Level 1 on itse malli, Level 2 on rakennukset ja irralliset komponentit, Level 3 on ovet ja ikkunat rakennusten sisällä.

Nyt asetetaan Group By -attribuutti, jonka perusteella Generate Report kerää komponentit. Tässä tapauksessa kaikki samannimiset komponentit halutaan koota yhteen, joten Instance Name vedetään Group By -kenttään. Lopuksi voidaan vielä lisätä komponentteja, jotka halutaan mukaan luetteloon. Lisätään attribuutit Quantity ja Size raporttilistaan.

Kuva 4. Templaten tallentaminen mahdollistaa saman raportin ajamisen myös tulevissa projekteissa.

Tallennetaan ja ajetaan raportti. Valmis raportti näyttää ovi- ja ikkunaluettelolta. Viimeinen vaihe SketchUpissa on viedä (Export) raportti, jotta CSV-tiedosto voidaan ladata taulukkona LayOutiin.

Kuva 5. Kaikki tarvittu tieto, eikä mitään turhaa!

LayOutissa raportista tulee taulukko, joten sitä voidaan muokata ja muotoilla. Vaihdetaan esimerkiksi sarakeotsikko Instance Namesta Labeliksi. Ja mikä parasta, Malli-ikkunaan voidaan kutsua Label-työkalulla ovien ja ikkunoiden leimat taulukon Instance Name -sarakkeeseen. Koska Instance Name oli SketchUpissa vakioattribuutti, se valitaan yksinkertaisesti automaattiseksi leimaksi alasvetovalikosta. Toki haluttaessa voitaisiin käyttää myös attribuutteja Size tai Component Name.

Kuva 6. Näin helppoa se on!

Valmista tuli! Tarvittiin vain hieman nimeämis- ja järjestelyesityötä, ja mallista tuli oikea projekti. Hauskaa luonnostelua!


Sivustomme käyttää evästeitä