ArchiLogs

Toimivaa hirsitalosuunnittelua – kaikki yhdellä ohjelmalla

ArchiLogs on työväline hirsitalojen suunnittelijoille, markkinoijille ja valmistajille. Yksi kokonaisuus ratkaisee koko prosessin hirsitalon suunnittelusta aina työstökoodin tuottamiseen saakka. Koska kaikki toiminnot ovat samassa kokonaisuudessa, prosessi nopeutuu. Malli on aina nähtävissä niin 2D- kuin 3D-näkymissäkin ja hirsiä voi tarkastella vaikka yksitellen. Rakennesuunnittelija voi työstää seinäkuvat, määrätiedot ja CNC-tiedoston suoraan luonnoksen pohjalta.


ArchiLogs lyhyesti

 • Koko prosessi hoituu alusta loppuun samalla ohjelmalla.
 • ArchiLogs nopeuttaa luonnostelu- ja suunnitteluvaiheita.
 • ArchiLogs tuottaa havainnollista myynti- ja markkinointimateriaalia.
 • Se tarjoaa hyvät visualisointiominaisuudet.
 • Määrälaskentaa voi muokata tarpeiden mukaan.
 • Kaikki tarvittavat kuvat ja piirustukset saadaan samasta tiedostosta.
 • Projektin aikana ei tarvita virhealttiita siirtoja ohjelmasta toiseen.
 • Kaatokuvat muodostuvat automaattisesti.
 • Työstöobjektit ovat säädettäviä.
 • ArchiLogs on yhteensopiva kaikkien CNC-koneiden kanssa.

ArchiLogsin edut ja hyödyt

Koko prosessi alusta loppuun samalla ohjelmalla

Hirsisovellus mahdollistaa hirsitaloprojektin läpiviemisen yhdellä ohjelmalla luonnoksesta aina työstökoneen ohjaukseen saakka. Sovelluksen pohja Archicad on paljon käytetty suunnittelu- ja mallinnusohjelma. ArchiLogs jatkaa saumattomasti suunnitelmasta tuotantovaiheeseen mahdollistaen tarkemman määrälaskennan sekä kaatokuvien luomisen. Räätälöimällä sovellus tuottaa jopa CNC-tiedoston mihin tahansa markkinoilla olevaan työstökoneeseen.

Käyttämällä yhtä ohjelmaa ylläpitokustannukset pysyvät kohtuullisina ja koulutuksessa voi keskittyä olennaiseen monien läpikäynnin sijaan. Hirsisovelluksen avulla moni yllimääräinen tiedonsiirtovaihe jää pois ja virheiden mahdollisuus vähenee, koska tietoa ei tarvitse kopioida ohjelmasta toiseen.

Yritys säästää ArchiLogsilla aikaa ja rahaa, ja mallit ovat nopeasti muokattavissa.

ArchiLogs nopeuttaa luonnostelu- ja suunnitteluvaiheita

Erilaisten mallien kokeilu sujuu ArchiLogsilla joutuisasti. Koska mallinnus perustuu säädettäviin elementtityökaluihin, ei kaikkia pintoja tarvitse piirtää erikseen. Käytettävän työkalun määritykset asetetaan kohdalleen ja elementtiä piirretään paikalleen tarvittava määrä. Hirsiseiniä mallinnettaessa seinille annetaan hirsitäyte ja hirsien nousu säädetään oikeaksi. Koska tämä toiminto on osa Archicadiä, pystyy hirsitalon näköisiä taloja mallintamaan kuka tahansa Archicadiä käyttävä suunnittelija. ArchiLogs jatkaa tästä mallista mahdollistamalla seinien muuntamisen yksittäisiksi hirsiksi ja siitä edelleen seinäkuviksi ja CNC-koodiksi.

Archicad on jo entuudestaan tuttu monelle suunnittelijalle ja arkkitehdille. Tämä helpottaa yhteistyötä esimerkiksi tilaustöitä tekevän suunnittelijan ja hirstitalovalmistajan välillä. Toisaalta ohjelman käyttö on helppo oppia, minkä takia siihen siirtyminen ei ole vaikeaa.

Suunnittelua nopeuttavat GDL-teknologiaan perustuvat, todellisia malleja vastaavat objektit. Archicadiiin on saatavilla monia ilmaisia GDL-objektikirjastoja, joiden avulla suunnitelmaan saadaan oikeita, tuotannossa olevia yksityiskohtia. Esimerkkinä mainittakoon Abloyn ovikirjasto ja IDO:n kylpyhuonekalustekirjasto.

Lisää GDL-teknologiasta

Mallinnetaan koeluontoisesti esimerkiksi pieni talo:

 1. Valitaan seinätyökalu, määritetään seinän paksuus ja korkeus, täyte- ja pintamateriaalit sekä seinän korkeus suhteessa kerrokseen.
 2. Tämän jälkeen piirretään seinät 2D-näkymässä- Kaikki seinän ominaisuudet ovat muokattavissa myöhemminkin. Lopputulosta voi heti tarkastella myös kolmiulotteisesti.
 3. Valitaan ikkunatyökalu ja sopiva ikkuna, minkä jälkeen ikkunoita voi sijoitella klikkaamalla hiirellä sopivia kohtia seinässä.
 4. Tehdään samoin ovien kanssa.
 5. Valitaan kattotyökalu ja haluttaessa säädetään katon asetuksia. Piirretään katto merkkaamalla saranalinja ja nousun puoli sekä katon rajat. Trimmataan katon harja kohdalleen.
 6. Leikataan ylikorkeat seinät kattoon päättyviksi.

Näin nopeasti näytölle saadaan jo talo, jota voi muokata edelleen. Jo piirrettyjen elementtien asetuksia muokkaamalla voi jatkossa muuntaa rakenneratkaisuja. Esimerkiksi osan hirsiseinästä voi muuntaa tiiliseinäksi valitsemalla muunnettava seinän osa ja vaihtamalla sen mitat, täytteet ja pintamateriaalit tiiliseinää vastaaviksi.

ArchiLogs tuottaa havainnollista myynti- ja markkinointimateriaalia

ArchiLogs soveltuu hyvin myynnin apuvälineeksi, koska sillä voi muuntaa valmiin mallin asiakkaan toiveiden mukaiseksi. Muunnettu rakenne päivittyy heti ja asiakas näkee konkreettisesti, miltä omat unelmat näyttävät. Muunnos voi koskea väriä, seinien paikkoja, kattolyhtyjä, hirsimallia jne. eli käytännössä kaikkia muunnoksia, joita valmistajalla on tarjota.

Huoneiden kokoa voi havainnollistaa sijoittamalla sinne objektikirjaston huonekaluja. Samalla voi sommitella sisustusta. Näkymän vaihto on vapaata piirtonäkymän, komiulotteisen mallin ja projektioiden välillä.

Valmistajan omat erikoisdetaljit toteutetaan muunneltavin objektein, joten esimerkiksi pielilaudoista saadaan juuri oikeanlaiset.

Markkinoinntia varten sovelluksen visualisointiominaisuudet mahdollistavat monipuolisten kuvien luomisen ja kustannusarvioiden tekemisen. Vaihtoehtoja on monia ja jokaiseen tarpeeseen löytyy sopiva vaihtoehto.

Se tarjoaa hyvät visualisointiominaisuudet

Visualisointiominaisuudet mahdollistavat myyvien kuvien tuottamisen. Kuvia saa suoraan 3D-näkymästä tai niitä voi renderoida erilaisin asetuksin. Renderoimalla kuvista saa joko valokuvamaisia tai kynällä luonnostellun näköisiä. Myös projektioita voi muokata.

Yksi paljon käytetty ominaisuus on kuvan istuttaminen lopulliselta sijoituspaikalta otettuun maisemakuvaan. Esimerkiksi asiakkaan toiveiden mukaan suunniteltu talo istutetaan suoraan rakennuspaikalta otettuun kuvaan, jolloin pihapiiri on jo suunnitteluvaiheessa asiakkaan nähtävissä. Mikä näyttääkään houkuttelevammalta kuin kuva omasta kodista jo tilausvaiheessa?

Määrälaskentaa voi muokata tarpeiden mukaan

Hinta- ja määräarvioita voi tarkastella missä vaiheessa projektia tahansa. Kaikista mallinnetuista osista saa määrätietoja, olipa kyseessä sitten seinärakenteet tai eri tilojen pinta-alat. Taulukoiden muotoa ja sisältöä voi muokata aina tilanteen mukaan. Määrätietojen tuottaminen suoraan alkuperäisestä mallista on huomattavasti varmempaa kuin tietojen kopioiminen ohjelmasta toiseen.

ArchiLogs -laajennus tuottaa hirsirakennuksista vielä tarkempia määrätietoja kuin pelkkä Archicad. Laajennus ymmärtää käytettyjä hirsiobjekteja ja laskee menekit tarkemmin. Valmistajakohtaisesti räätälöimme taulukoita, joilla hyvin yksityiskohtainenkin tarvikeluettelo on tuotettavissa.

Kaikki tarvittavat kuvat ja piirustukset saadaan samasta tiedostosta

ArchiLogsin projektista* voi koko ajan tulostaa kuvia eri tarkoituksiin. Luonnosteluvaiheessa perspektiivikuvasta voi renderoida käsinpiirretyn näköisen, jolloin katsoja ei kiinnitä liikaa huomiota yksityiskohtiin. Myyntivaiheessa tuotetaan kerrospiirustukset ja myyntikuvat tarpeiden mukaan. Lopuksi mallista luodaan työkuvat ja tarvittavat lupakuvat sopivassa mittakaavassa.

Plansseille piirustuksia siirretään tarpeen mukaan yksi tai useampia. Projektiin voi myös tuoda mitä tahansa kuvia (esimerkiksi JPG) mallinnuksen avuksi tai detaljiksi.

*) Mallia kutsutaan Archicadissä ja ArchiLogsissa projektiksi. Projekti on yksi tiedosto ja sisältää kaikki piirustukset ja taulukot.

Projektin aikana ei tarvita virhealttiita siirtoja ohjelmasta toiseen

Koska projekti pysyy koko prosessin ajan samassa ohjelmassa, mallia ei missään vaiheessa tarvitse siirtää. Näin mitoitukseen ei tule vahingossa muutoksia eikä tietoa huku. Samalla säästyy aikaa.

Tiedon siirtäminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Esimerkiksi esittelykuvia siirretään usein erillisiin renderointiohjelmiin loppusilausta varten. Tarkat osalistaukset on nimen omaan tuotettu siirrettäviksi eteenpäin. Käytössä on useita rajapintoja eri ohjelmia varten.

Samaa mallia voi työstää myös ryhmänä, jolloin useampi henkilö voi muokata projektia samaan aikaan.

Kaatokuvat muodostuvat automaattisesti

Kun seinät on mallinnettu valmiiksi Archicadillä, voi hirsiksi määritellyt seinät muuntaa yksittäisiksi hirsiksi. ArchiLogs sovittaa Hirsi-objektia mallinnettujen seinien mukaisesti tehden hirsiin automaattisesti salvokset, mitoitukset ja merkinnät. Muunnos tuottaa kaikista seinistä seinäprojektioihin perustuvat seinäkuvat, joita voi tarkastella myös kolmiulotteisesti. Määrittämällä hirsiseinät hirsitäytteisiksi estetään muiden seinien muuttuminen hirsiksi.

Mittavirheitä ei synny, koska muunnoksen lähtökohtana on alkuperäinen rakennusmalli. Pienessäkin talossa voi olla satoja hirsiä, joiden luominen sujuu sovelluksella vaivattomasti.

Hirsiseinien muokkausta voi jatkaa kaatokuvissa. Esimerkiksi porauksien paikat ja ylipitkien hirsien katkaisut on helpompi määrittää kaavotkuvien avulla. Seiniin voi vielä tässä vaiheessa lisätä aukkoja tai muita työstöjä tarpeen mukaan.

Työstöobjektit ovat säädettäviä

Työstöobjektit ovat osa ArchiLogs-kirjastoa, joka sisältyy ArchiLogs-laajennukseen. Hirsimuunnos luo hirsiin automaattisesti salvokset, mitoitukset ja muut valmistajakohtaiset merkinnät erilaisten työstöobjektien avulla. Objekteja on monia ja ne ovat muunneltavissa tuotannon mukaisiksi. Vaativammatkin erikoistyöstöt ovat toteutettavissa, oli kyseessä erikoinen salvos tai muu patentoitu työstö.

ArchiLogs on yhteensopiva kaikkien CNC-koneiden kanssa

Kun hirsitalo hirsineen on muokattu valmiiksi, voi määrälaskenta tulostaa CNC-tiedoston. Työstötiedoston voi tulostaa mille tahansa CNC-koneelle, olipa kyseessä vanha tai uusi kone.

Tavallisimmat työstöt sisältyvät erikseen tilattavaan työstöpakettiin. Tarpeen mukaan jokaiselle koneelle ohjelmoidaan myös erikoistyöstöjä. Vanhemmissa koneissa aivan kaikkia työstöjä ei tarvitse koodata, koska konetta ohjataan osittain myös käsin. Uudemmissa koneissa sen sijaan koodi voi olla hyvinkin vaativaa ja koneen ohjaus tapahtuu osaksi juuri työstötiedoston avulla. Tarkempia tietoja antaa M.A.D.


Esittelyvideot

Katso suomenkielinen esittelyvideo

Katso englanninkielinen esittelyvideo


Hinnat

Katso tuotteiden hinnat tuoteluettelosta.


Kysy lisää

Mikko Kyläkoski
mikko.kylakoski@mad.fi
040 142 0404

Sivustomme käyttää evästeitä