dRofus

dRofus on ainutlaatuinen työkalu rakennushankkeen suunnitteluun, tiedonhallintaan ja tietomalliyhteistyöhön. Se helpottaa rakennushankkeen tiedonhallintaa ja avaa kaikille osapuolille pääsyn hankkeen tietokantoihin – koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Toisin kuin muut vastaavanlaiset työkalut, dRofus on kehitetty eritoten julkisten toimijoiden tarpeisiin. Ohjelmiston keskeisiä vahvuuksia ovat tilaajan vaatimusten, yleisten standardien sekä tilojen kaluste-, laite- ja varustetiedon hallinta.

dRofusia käyttävät niin julkisten ja yksityisten kiinteistöjen omistajat, suunnittelijat, insinöörit kuin urakoitsijatkin. Ohjelmisto on vakiinnuttanut asemansa sairaaloiden, lentokenttien ja muiden suurten rakennushankkeiden suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.


Laaja yhteentoimivuus

dRofusissa on vahva Archicad-, Revit- ja IFC-integraatio. Se on yhteistyöalusta koko hankeryhmälle, ei ainoastaan tilaajalle. dRofusin avulla tilaajan vaatimukset tuodaan suunnitteluohjelmaan, ja tietomallin data virtaa hankkeen eri vaiheiden läpi aina kiinteistönhallintaan.

Niin visuaalinen kuin ei-visuaalinenkin tieto dokumentaatioineen siirtyy kultakin suunnittelijalta suoraan dRofusiin. Tieto on keskitetyssä tietokannassa, johon pääsee käsiksi dRofus-työpöytäversiolla ja dRofus Web -selainversiolla.

Tyypillisesti hankkeen eri osapuolet tuottavat tietoa eri ohjelmistoilla, jotka käyttävät omia tiedostomuotojaan. Tieto on usein myös hajautettu eri palvelimille, jotka sijaitsevat eri paikoissa. Näin tieto pirstoutuu siiloihin, eikä tavoita kaikkia osallisia.

dRofusista onkin tullut olennainen osa tietomallipohjaisia hankkeita. Se kerää kaikki hajanaiset datavirrat yhteen helposti käsiteltäväksi projektitiedoksi, jota kaikki hankkeen osapuolet voivat havainnollisesti hyödyntää.


dRofus pähkinänkuoressa

Työskentele tietokeskeisesti

dRofusilla suunnittelet, luot tietosisältöä ja hallinnoit muiden osapuolten tietoa. Poimit helposti muiden tuottamaa tietoa tietomalliisi suunnittelualastasi riippumatta. Voit tuoda tietomalliisi myös ulkoista dataa.

Seuraa muutoksia

Kaikki dRofusissa tehdyt muutokset tallentuvat lokiin. Loki kertoo, kuka on muuttanut mitä ja milloin. Lokimerkintöjen ja muutoslistojen avulla selviävät myös muutosten syyt. dRofusin kehittyneillä hakutoiminnoilla löydät ja raportoit olennaiset muutokset.

Integroi suunnitteluun

dRofus kytkeytyy suoraan Archicadiin ja Revitiin. dRofus-tiedon integrointi suunnitteluohjelmistoihin sujuvoittaa rakennukselle ja tiloille asetettujen vaatimusten hallintaa. dRofus kommunikoi tietomallien kanssa kaksisuuntaisesti: dRofus-dataa voi muokata tietomallista tai toisinpäin.

Vie ja raportoi

dRofusissa on yli 70 sisäänrakennettua PDF- ja Excel-raporttipohjaa. Pohjia voi myös räätälöidä hanke- tai organisaatiokohtaisesti.

Vakioi tietoa

Tuomalla dRofusiin tilaajan vaatimukset voidaan hallinnoida tilojen vaatimuksia – eli ominaisuustietoja – useiden hankkeiden välillä. Huonekorttipohjat ja varusteluettelot auttavat tiladatan standardisoinnissa ja helpottavat uusien hankkeiden aloitusta.

Liity turvallisesti ja helposti

Data on tallennettu turvallisesti palvelimelle. Käyttäjät pääsevät kirjautumaan dRofusiin tietokoneen ja internetyhteyden avulla. Käyttäjille voi asettaa tarvittaessa tarkkojakin käyttöoikeusrajoituksia.

Tällä hetkellä dRofusin työpöytäversio toimii vain Windows-ympäristössä. Osan toiminnoista voi tehdä myös supeammalla verkkoselainversiolla.


Esittelyvideot

dRofusin idea

Miksi dRofus?


Käyttäjäkertomukset

Norjan valtio hallinnoi hankkeitaan dRofusilla

"Kun huomasimme dRofusin IFC-tuen ja sen muiden toiminnallisuuksien yhteisvoiman, oli valinta todella helppo." – Frode Mohus, Statsbygg

Statsbygg on Norjan valtion rakennushankkeita hallinnoiva valtionyhtiö. Se tekee monipuolista yhteistyötä laajan osallisjoukon, kuten rakentajien, maanomistajien ja kiinteistökehittäjien, kanssa. Statsbygg pyrkii olemaan valtion ensimmäinen valinta hankkeiden organisoijaksi ja suunnittelijaksi. Se toteuttaakin vuosittain toistasataa projektia yli puolen miljardin euron liikevaihdolla (2017).

Vuonna 2007 Statsbygg allekirjoitti, yhdessä Innovation Norgen ja terveyspalvelukonsultti Nosykon kanssa, tutkimus- ja kehityssopimuksen, jonka myötä yhtiö valitsi projektisuunnittelunsa päätyökaluksi dRofusin. Ohjelmiston käyttöönotto sujui alun alkaenkin mutkitta, ja nykyään yhtiön projektien kimpussa on jo useampi tuhat dRofus-käyttäjää.

dRofus-ohjelmointitietokanta antoi Statsbyggille mahdollisuuden vakioida hankkeidensa kustannukset ja toiminnalliset vaateet. Kaikki voivat työskennellä luotettavalla työkalulla, joka korvaa tekstitiedostomuotoisen hankeohjelman jäsennellyllä dRofus-tietokannalla ja huomioi asiakkaan päivittyvät vaatimukset.

"Etsimme työkalua, joka auttaisi meitä täsmentämään tilaajan vaatimuksia tietomallipohjaisesti. Tietoa piti myös voida jakaa avoimilla tiedonsiirtostandardeilla tiimimme lisäksi kaikille osallisille, kuten suunnittelijoille, rakentajille ja kiinteistönhallinnalle. Meillä oli jo ennestään hieman kokemusta avoimesta IFC:stä tietomallien tiedonsiirrossa, ja olimme käyttäneet dRofustakin perinteisemmissä rakennusprojekteissa. Kun huomasimme dRofusin IFC-tuen ja sen muiden toiminnallisuuksien yhteisvoiman, oli valinta todella helppo", kertoo Statsbyggin tietomallivastaava Frode Mohus.

Suuri arkkitehtitoimisto menestyy dRofusin tuella

"Emme olisi onnistuneet City Hub -projektissa ilman dRofusta." – Ellis Lamond, DesignInc Sydney

Kun australialainen suunnittelutoimisto DesignInc Syndey sai tehtäväkseen suunnitella Shellharbour Cityn uuden kulttuurikeskuksen, City Hubin, asettivat hankkeen laajuus ja laatutavoitteet tiedonhallinnallisia erityisvaatimuksia. 14 000 kerrosneliön kompleksi yhdisti lukuisia kaupungin palveluita, kuten kirjaston, museon, auditorion, hallinnon toimistotiloja, valtuuston istuntosalit sekä paikoitustilat.

DesignInc oli hyödyntänyt dRofusta jo aiemmin suurissa puolustusvoimien ja sairaalasektorin rakennushankkeissa. Hyvien kokemusten ansiosta dRofus sai näyttää kyntensä myös City Hub -hankkeessa. Tavoittena oli
• tarjota keskitetty tietokanta suunnittelijoiden, tilaajan ja käyttäjien tarpeisiin.
• seurata hankkeen edistymistä koko sen elinkaaren ajan.
• ylläpitää valtavaa tuoteosakirjoa niin tietomallissa kuin ylläpitomallissakin.
• taata viimeistely- ja laiteasennustöiden laatu.

Monille toimiston suunnittelijoille tämä oli ensimmäinen dRofus-projekti, mutta ohjelmiston käyttäjälähtäisyys vakuutti heidätkin. Dynaaminen käyttöliittymä salli asennustöiden ja tavaratoimitusten sykronoinnin. Lisäksi dRofusin kätevillä huonepohjilla suunnittelutiimi kykeni nopeuttamaan perinteisesti käsin suoritettua huonekorttien luontia ja kytkemään tiedon dynaamisesti tietomalleihin.

"dRofus on ollut meille todellinen käännekohta. Ohjelmisto on iskostunut työskentelymme kulmakiveksi, koska se vauhdittaa jokaista hankkeen vaihetta. Pilviyhteys mahdollistaa todellisen tiimityöskentelyn. Emme olisi onnistuneet City Hub -projektissa ilman dRofusta", myöntää DesignInc Sydneyn apulaisjohtaja Ellis Lamond.


Lue lisää

dRofusin kotisivut


Kysy lisää

Jani Kiviaho
myyntineuvottelija
jani.kiviaho@mad.fi
050 582 6958
Lassi Rantanen
asiantuntija
lassi@mad.fi
044 080 6950

Sivustomme käyttää evästeitä