Äänestä Severi eduskuntaan! Numero 75!


Vastuu ympäristöstä ja tulevaisuudesta on meillä!
Jätetään lapsillemme perintö, jota he arvostavat!


Severi Virolainen

Helsinkiläinen

Olen helsinkiläinen 54-vuotias arkkitehti ja yrittäjä. Olen koko elämäni asunut Helsingissä, lukuunottamatta muutamaa vuotta Espoon Ruukinrannassa muutaman sadan metrin päässä Helsingistä ja vuotta Söulissa apulaisprofessorina. Helsingissä olen asunut Kruunuhaassa (vauvana), Etelä-Haagassa, Meilahdessa, Alppiharjussa, Munkkiniemessä ja nyt olen muuttamassa Laajasaloon.

Perheellinen

Minulla on kuusi lasta. Vanhin 25 ja nuorin viisivuotias. Olen toista kertaa naimisissa ja yhteiset lapsemme ovat viisi ja kahdeksan vuotiaita. Minulle on tärkeää, millaisen maailman lapsilleni jätän.

Koulutettu

Olen koulutukseltani arkkitehti ja muutama vuosi sitten aloitin myös sivutoimiset jatko-opinnot Aallossa tähtäimenä tekniikan tohtorin tutkinto. Arkkitehtinä ymmärrän rakennettua ympäristöä, mutta myös muita monimutkaisia kokonaisuuksia, joissa on otettava hyvin monenlaisia, ristiriitaisiakin, asioita huomioon. Kymmenien vuosien aikana olen opiskellut ja oppinut myös paljon muuta, esimerkiksi taloudesta, johtamisesta ja tietotekniikasta.

Yrittäjä

Minulla on ollut muutamakin yritys, joista merkittävin on BIM-ohjelmistoja ja -asiantuntemusta myyvä M.A.D. Harrasteyrityksenä ympäri maailmaa moottoripyöräseikkailumatkoja tekevä MadBike. Viimeisimmät reissut olivat Uudessa-Seelannissa ja Burmassa. Olen nähnyt maailmaa monesta näkövinkkelistä.

Aktiivinen

Harrastan lisäksi vesipalloa, moottoripyöräilyä ja kaikenlaista muuta liikuntaa sulkapallosta lenkkeilyyn. Muuton jälkeen myös veneily lipunee vähitellen kuvioihin. Valitettavasti harrastukset ovat yleensä ne, jotka väistävät velvollisuuksia.

Vastuullinen

Poliittisesti olen hyvin liberaali, mutta oikealla. Tärkeitä arvoja minulle ovat oikeudenmukaisuus, luonto, työ, vapaus ja vastuunkanto.


Tämän vuoksi! eli vaaliteemat

Ympäristö

Maapallon elinkelpoisuus on kovaa vauhtia tuhoutumassa.

Ilmastonmuutos on pysäytettävä NYT!

Jo nyt on nähtävissä, mitä seuraa, jos emme toimi heti. Yhä pahemmat luonnonkatastrofit seuraavat toisiaan yhä useammin. Ihmisiä kuolee ja pakenee kuolemaa.

Suunnan vaihtaminen ei ole helppoa tai halpaa, mutta on paljon helpompaa ja halvempaa pysäyttää ilmastonmuutos kuin vastata sen seurauksista.

Suomi ei yksin pysty maailmaa pelastamaan, mutta Suomella on mahdollisuus olla esimerkki muulle maailmalle!

Liikenne

Liikenne saastuttaa, mutta liikkumista tai kulkuneuvon omistamista ei tule verottaa, vaan ainoastaan polttoaineita.

Vähäpäästöisempään liikkumiseen tulee ohjata positiivin keinoin, kuten ilmaisella joukkoliikenteellä ja tukemalla uusien teknologioiden, kuten sähköautojen, yleistymistä

Verotus

Verotukseen tarvitaan iso remontti, kuten moneen muuhunkin asiaan. Muutoksia ei tarvitse tehdä kertaheitolla, vaan ne tulee tehdä vähitellen, jotta kaikki ehtivät niihin mukautua.

Työ on kaiken perusta – kaiken sen mitä meillä on. Työ on hyvä asia ja vie yhteiskuntaa eteenpäin, luo vaurautta ja hyvinvointia. Siksi työn verottaminen on haitallista.

Työn verotusta tulee keventää ja lopulta poistaa kokonaan!

Verotusta on ohjattava haittoihin, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön, hiilidioksidin tuottoon ja ympäristön pilaamiseen.

Perustulo

Perustulo yksinkertaistaa sosiaaliturvaa, jos muutos on riittävän radikaali. Perustulolla tulee korvata ainakin lapsilisät, opintorahat, työttömyyskorvaus, sairasajan palkat ja vanhuuseläke. Esimerkiksi lasten perustulo korvaisi vanhempainrahat ja kotihoidontuen.

Perustulouudistus kannattaa tehdä kun perusteelliseen dominoefektiin ollaan valmiita. Hyvä hetki olisi nyt.

Paras sosiaaliturva on perustulo!

Paras vero on tasavero!

Jos työtä verotetaan, niin perustulon yhteyteen sopii tasavero, jossa jokaista euroa verotetaan yhtä paljon.

Työelämä

Työ on kaiken perusta – kaiken sen mitä meillä on. Työ on hyvä asia ja vie yhteiskuntaa eteenpäin, luo vaurautta ja hyvinvointia. Siksi työn verottaminen on haitallista. Verot tulee ensisijaisesti kantaa sieltä, missä tuotetaan haittaa, saasteita tai käytetään uusiutumattomia luonnonvaroja.

Olen lähes koko elämäni ollut yrittäjä ja näen maailman ahkeran, paljon työtä tekevän ihmisen silmin.

Kaikilla tulee olla oikeus sopia omista asioistaan myös työelämässä. Ammattiyhdistysten valta on kohtuuton, eivätkä ne käytä sitä jäsentensä tai yhteiskunnan edun ajamiseen.

Työntekijällä tulee olla oikeus sopia omasta palkastaan, työajoistaan ja muista ehdoista. Näin saadaan lisää joustoa erilaisiin elämäntilanteisiin. Samalla yritykset saavat motivoituneempia työntekijöitä.

Yleissitova työehtosopimus tulee todeta laittomaksi!

Miten joku toinen voi sopia minun puolestani minun henkilökohtaisista asioistani, kuten työpäiväni pituudesta.

Irtisanomista tulee helpottaa. Työntekijät eivät nykyjärjestelmällä ajaudu heille parhaiten sopivaan työhön, eivätkä yritykset saa itselleen sopivinta työvoimaa.

Tämä heikentää Suomen kilpailukykyä ja silloin häviäjiä ovat kaikki, niin työntekijät kuin yrityksetkin.

Koulutus

Maailma kehittyy yhä monimutkaisemmaksi ja teknisemmäksi. Jo nykyään on vaikea selviytyä ilman digitaitoja, mutta tulevaisuudessa se on mahdotonta.

Suomen ja jokaisen yksilön kilpailukyky on riippuvainen koulutuksesta ja sen tuomasta osaamisesta.

Koulutukseen tehdyt leikkaukset on peruttava. Koulutukseen on satsattava kaikilla tasoilla esiopetuksesta korkeakouluihin.

Haluan, että Suomi säilyy korkeastikoulutettuna maana!


Kannanottoja

Suomen tekijät (2019)

Työllistämisestä rangaistaan (1997)


Sidokset

Järjestöt ja yhteisöt, joihin kuulun tai yritykseni kuuluu (tässä ne, joilla on jonkinlaista poliittista agendaa). Minä olen näiden kombinaatio, varmaan muutakin.

 • Liberaalipuolue - Vapaus valita: Liberaalipuolueen eduskuntavaaliohjelma 2019, Liberaalipuolueen puolueohjelma, Liberaalipuolueen yleisohjelma
 • SAFA (Suomen arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund): SAFAn hallitusohjelmatavoiteet 2019
 • Ohjelmistoyrittäjät: Vaikuttamisen teemat
 • Perheyritysten liito: Perheyritysten liiton eduskuntavaalitavoitteet 2019
 • Suomen yrittäjät

 • Yhteystietoja

 • Sähköposti: severi.virolainen@liberaalipuolue.fi
 • Kotisivu: http://www.mad.fi/severi
 • Facebook: https://www.facebook.com/severi.virolainen
 • Twitter: https://twitter.com/SeveriV @SeveriV
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/svirolainen/

 • Back to Severi's main page

  Please, send any comments to sv@mad.fi