Kruununhaka

Kruununhaassa ei ole vilkasta yksityisautojen läpikulkuliikennettä, joten pyöräilyn pitäisi siellä sujua jouhevasti ajoradalla. Ongelmapaikkojakin on, joista selkeimmin havaittavissa on raitiovaunukiskojen sekä -pysäkkien tuoma ahtaus Kruununhaan vilkkaimmilla kadunpätkillä. Myös yhden korttelin mittaiset yksisuuntaiset kadunpätkät häiritsevät turhaan pyöräilijöitä.

Unioninkatu

Helsingin Yliopiston opettajat ja opiskelijat käyttäisivät polkupyörää useamminkin työmatkoihinsa, jos kaupungin pyörätieverkko vain kattaisi Helsingin Yliopiston keskustakampuksen. Kaupungin omissa pyörätiesuunnitelmissa on huomioitu Helsingin Yliopiston ja ylioppilaskunnan toiveet, mutta konkreettisiin toimiin ei olla vielä päästy. Opiskelijapoliitikkojen ääni ei jaksa kantaa henkilöautoilevien äänekkäämpien valtuutettujen päätöksiin asti.

Liikenneympyrä Unioninkadulla Yksi pyöräkaistakin riittäisi !
Nykytilanne Pyöräilijät tarvitsevat oman ryhmittymisalueen.
Nykytilanne Leveyttä saisi olla pyöräkaistoissa reilumminkin.
Kaupungin suunnitelmat näyttävät toisenlaisilta.

Unioninkadulle on kaupungin toimesta suunnitteilla pyörätie Pitkältäsillalta aina Kirkkokadun risteykseen saakka. Arvokkaassa ympäristössä ei pyörätien tai -kaistan sovi olla kovin räikeä. Unioninkadulla Suurkirkon läheisyydessä pyöräkaistat merkittäisiinkin katuun vain ajorataa tasaisemmalla katukiveyksellä.
Unioninkadulla on nupukiveä. Tasaisemman katukiven värin ei tarvitse poiketa alkuperäisestä.
Pyöräkaistojen leveys voisi Unioninkadulla myös vaihdella riittävästä jopa olemattomaan, jottei yhtään pysäköintipaikkaa vaan riistettäisi yksityisautoilijoilta. Yleensä jalkakäytävää kaventamista tulisi välttää, joten täysimittainen pyöräkaista ei aina tule kysymykseen, jos autopaikat säilytetään. Sopu sijaa antaa, joten pyörille riittää pelkkä kapea tasainen katukiveysnauha kertomaan pyöräreitin jatkumisesta Unioninkadulla. Eikä turistibussilla ole polkupyöräilijän päälleajo-oikeutta, vaikkei niitä kahta mahtuisikaan yht'aikaa sivuuttamaan pyöräilijää. Pysäköityjen autojen ovenaukaisuvarasta pyöräkaistan vieressä voidaan myös luopua, sillä moiseen ylellisyyteen ei kantakaupungin kapeilla kaduilla olla muutenkaan totuttu.

Suomen Pankki Kapea merkitty pyöräreitti on parempi kuin ei mitään.

Kaupungin suunnitelmissa Unioinkadun pyörätie jatkuisi Fabianinkadulla, mikä täyttäisikin yliopistoväen akuutit pyörätietoiveet. Kirkkokadun risteyksen eteläpuolella Unioninkadulla on jo valmiiksi pysäköintikielto, joten pyöräkaistalle on tässä ja Senaatintorin laidalla runsaasti tilaa. Pyöräily onnistuu kaikilta ikään katsomatta, joten ei katkaista loistavaa pyöräilyreittiä keinotekoisesti vain siksi että Helsingin Yliopiston päärakennus sattuu olemaan Fabianinkadulla. Suora pyöräilyilyreitti Hakaniementorilta Senaatintorille ja Kauppatorille palvelisi sekä Helsinkiläisiä että turisteja.

Aleksanterinkadun ja Esplanadien välinen katuosuus Unioninkadulla on yksisuuntainen. Raitiovaunukiskot, kahdelle kaistalle ryhmittyneet autot sekä jalkakäytävälle pysäköidyt huoltoajoneuvot ovat onnistuneet tehokkaasti kutistamaan varsin väljän katutilan. Pyörätien rakentamisen tähän paikkaan luulisi olevan mahdotonta. Se on kuitenkin helppoa ja halpaa verrattuna niin sanottua huoltoajoa harjoittavien autoilijoiden opettamiseen lukemaan ja noudattamaan liikennemerkkejä.

Aleksanterinkadun ja Pohjoisesplanadin välisellä katuosuudella on pysäköintikielto molemmin puolin katua. Kalliilla ja keskeisillä liikepaikoilla toimivien yrittäjien lastaustarpeet on kuitenkin otettu upeasti huomioon sillä pysähtyminen on sallittua koko oikeanpuoleisella katuosuudella linja-autopysäkkiä lukuunottamatta arkipäivisinkin aamu yhdeksästä aina ilta viiteen. Vasemmalla puolella raitiovaunukiskojen kääntösäteen vaatima tyhjä tilakin on annettu autoille pysähtymistä varten käyttöön. Erittäin joustavaa liikennesuunnittelua kaupungin taholta. Koska jalkakäytävälle pysäköinti on Helsingissä hyväksytty tapa, ei liikennemerkkejä viitsitä lukea.

Autoliikenteen suuntaan pyörällä ajettaessa ei sivistyneessä liikennekulttuurissa tarvittaisi erillisratkaisuja. Unioninkadun yksisuuntaisella osuudella erillinen pyöräkaistaratkaisu tulee kuitenkin tarpeeseen, koska valoista selvittyään autot kiihdyttävät turhankin reippaasti Makasiinikaduille saakka pysähtyäkseen jälleen liikennevaloihin. Yksisuuntaisten katujen muuttaminen polkupyöräilijöille kaksisuuntaisiksi on toteutettava kaupunkien keskustoissa aina kuin se vain on mahdollista. Unioninkadulle voidaan rakentaa pyöräkaistat vähentämättä edes autojen pysäköintipaikkoja.

Aleksanterinkadun ja Pohjoisesplanadin välisellä Unioninkadun osuudella raitiovaunukiskot siirretään keskemmälle katua, jotta niiden ja jalkakäytävän väliin voidaan merkitä pyöräkaista. Keskimmäinen autokaista olisi tällöin ainakin turistibussien osalta puolittain raitiovaunukiskojen päällä. Liikenteellisesti joustavin ratkaisu kadun oikeaan reunaan olisi sen säilyttäminen nykyisellään, koska ajoradalle pysähtyneiden autojen ohitus tapahtuu luontevimmin vasemmalta eli ajoradan puolelta. Jos pyöräilijöille on tarjolla omat kaistat tämän korttelin mittaisen katuosuuden molemmilla puolilla Unioninkatua, ei katkos vaikeuta pyöräilyä lainkaan. Samalla ei aiheuteta liikennesuunnitelmilla autoilijoille tarpeetonta haittaa. Valitettavasti ongelmaksi jää edelleen se, etteivät autoilijat hyödynnä heille tarjottua pysähtymismahdollisuutta, vaan pysäköivät jalkakäytävälle.

Unioninkadun vilskettä keväällä 1997. Pyöräkaistaa ei tarvita molemmille puolille katua.
Yhtenäinen vihreä viiva kertoo pyöräkaistoista ja -teistä. Pyöräilyviihtyvyyden kannalta marginaalinen ehdotus olisi tässä muille haitaksi.

Autojen jalkakäytävälle pysäköinti voitaisiin myös sallia leventämällä jalkakäytävää reilusti ja merkitsemällä sinne kolme tai neljä ruutua lastausta varten. Samalla poistettaisiin autoilta yksi ajokaista Aleksanterinkadun ja Pohjoisesplanadin väliseltä katuosuudelta ja korvattaisiin se polkupyöräkaistalla. Terveellisemmässä ja saasteettomammassa Helsingissä toinen autokaistoista voitaisiinkin poistaa tarpeettomana.

Esplanadien välisellä alueella polkupyörille osoitetaan omat kaistat molemmin puolin katua. Risteysalueilla on kiinnitettävä suunnittelussa huomiota siihen, että pyöräkaista näyttää nimenomaan ajoradalta eikä jalkakäytävältä. Kauppatorin laidassa kulkevan pyörätien virheitä ei saa toistaa.

Seuraava sivu

Etusivulle - Katujen nimiluettelo - Kartta