Alppiharju

Tässä tarkastelussa otsikolla Alppiharju tarkoitetaan Aleksis Kiven kadun ja Helsinginkadun välistä kaupunginosaa.

Sturenkatu

Aleksis Kiven kadun ja Helsinginkadun välinen pyörätieosuus valmistui loppukesästä 1997. Uusiakin liikennesuunnitelmia dominoi kuitenkin autoliikenteen ylivalta. Kaistat ovat väljiä ja liikenteenjakajat leveitä, on helppo kiirehtiä seuraaviin liikennevaloihin seisomaan. Pyörätien rakentaminen molemmin puolin katua olisi ollut suotavaa, varsinkin kun siihen oli runsaasti tilaa. Muutaman pysäköintipaikan menetyskin olisi ollut täysin hyväksyttävää, mutta Kulttuuritalon kohdalle olisi saatu viistopysäköintijärjestelyllä jopa nykyistä enemmän paikkoja japanilaisille ja eurooppalaisille perheautoille.

Viipurinkatu

Viipurinkadun pyörätielle olisi luontevaa jatkua läpi koko kadun aina Aleksis Kiven kadun ja Sturenkadun risteykseen saakka. Pyörätien katkaiseminen Linnanmäen kohdalle on hölmöä, eikä tue lainkaan uutta Sturenkadun pyörätietä. Vaikka Viipurinkatu on rauhallinen, on kohtuutonta, että pyöräilijät joutuvat ajamaan raitiovaunukiskojen välissä.

Kotkankatu

Kotkankadun poikittainen pyörätie edustaa suomalaista pyörätierakentamista upeimmillaan. Väljään paikkaan rakennettuna se ei tingi mistään suunnittelunormista. Suoran pyörätieyhteyden rakentaminen Vallilaan Elimäenkadulle varikkoalueen poikki olisi toivottavaa. Jos alueen käyttötarkoitus muuttuu, tulisi uudessa kaavassa varata poikittaiselle pyörätielle tila.

Porvoonkatu

Alppiharjun paikallista pyöräverkkoa tukisi Porvoonkadulle rakennettava pyörätie. Erityisesti sulava yhteys Viipurinkadulta Läntiselle Brahenkadulle on tärkeä, koska muutoin polkupyöräilijät siirtyvät jalkakäytävälle. Autot voidaan siirtää raitiotielle, jolloin pyörätien leveydestä ei tarvitse tinkiä. Porvoonkadun päässä sijaitsee Kallion peruskoulu, joten pyörätien tulisi jatkua aina Fleminginkadulle saakka.

Läntinen Brahenkatu

Sekä Kallion urheilukentälle että Helsinginkadun Urheilutalolle tulisi päästä turvallisen tuntuisesti myös polkupyörällä. Läntinen Brahenkatu raitiovaunukiskoineen oikein kannustaa jalkakäytävällä pyöräilyyn. Kadulla on kuitenkin runsaasti tilaa, joten pyörätien rakentaminen kadun molemmin puolin ei ole vaikeaa.

Vaasankatu

Vaasankadun liikenne ei ole kovin vilkas, eikä siellä kulje julkisten liikennevälineiden reittejä. Erityisten pyörätiejärjestelyjen rakentaminen ei ole tarpeen. Pyöräilijijöiden paikka on ajoradalla, eikä heitä tule sieltä siirtää pois kuin raskaasti liikennöidyillä pääväylillä.

Fleminginkatu

Fleminginkatu halkaisee ainoana pohjois-eteläsuuntaisena katuna Kallion kaupunginosan. Pyörätieyhteys Teollisuuskadun, Aleksis Kiven kadun sekä suunnitteilla olevan Helsinginkadun pyöräteihin tulisi rakentaa. Pyörätie tai -kaistat jatkuisivat Kallion kirjastolle saakka.

Seuraava sivu

Etusivulle - Katujen nimiluettelo - Kartta